// Review test // load Google Analytics

Studio Kinesthetic - Sterilizacija

Sterilizacija je postupak kojim se uništavaju sve bakterije i mikroorganizmi. Svaki instrument, prostorije, pregled i sve što je potrebno za rad sa klijentom prolazi proces dezinfekcije i sterilizacije. Predmeti koji ne podležu procesu sterilizacije su za jednokratnu upotrebu i koriste se ISKLJUČIVO samo kod jednog klijenta.

Briga o higijenskim merama sanitacije salona je od najvećeg značaja Studija Kinesthetic.


Studio KInesthetic - Dezinfekcija

Dezinfekcija

Predstavlja skup postupaka i mera kojima se uništavaju patogeni i drugi mikroorganizmi u spoljašnjoj sredini. Dezinfekcijom se broj štetnih mikroorganizama svodi na bezopasne vrednosti po zdravlje čoveka. Mere dezinfekcije se svakodnevno sprovode pre, u toku i posle radnog vremena studija Kinesthetic, i to mehaničkim, fizičkim i hemijskim metodama dezinfekcije. Dezinfekcija je ne samo važna već i neophodna za očuvanje zdravlja jer se redovnom dezinfekcijom smanjuje rizik za nastanak i širenje zaraznih bolesti. Ona se sprovodi na svim mestima gde postoji rizik od pojave zaraznih bolesti, i samim tim je ključni deo prakse sprečavanja i kontrolisanja infekcija i pomoć u prevenciji zaraznih bolesti.


Studio KInesthetic - Sterilizacija

Sterilizacija

Za razliku od dezinfekcije predstavlja potpuno uništenje svih prenosivih agenata (vegetativnih oblika i spora bakterija, virusa itd) sa površina i instrumenata koji se koriste u radu. To je osnovna profilaktička mera kojom se sprečava unošenje infekcije u organizam čoveka. Najpoznatija metoda sterilizacije, koja se ujedno i koristi u studiju Kinesthetic, jeste sterilizacija Autoklavom. Pored toga, osnovno sredstvo za oržavanje apsolutne čistoće i higijene predstavlja Ultrazvučno čišćenje.


Studio KInesthetic - Autoklav

Autoklav

Predstavlja sterilizaciju vodenom parom pod pritiskom. Najčešće je primenjiva i veoma pouzdana metoda sterilizacije, bez štetnog delovanja na okolinu i sa velikom prodornom moći. Koja će temperatura i pritisak u autoklavu biti, kao i vremensko trajanje sterilisanja, zavisi od vrste materijala koji se steriliše. Najčešće se koristi temperatura od 120° C - 138° C pod pritiskom od 1.5 - 2.5 atmosfere u trajanju od 3 - 30 minuta. Predhodno pripremljen materijal se pakuje u posebne kasete ili doboše. Doboš se stavlja otvorenih stranica, da bi vodena para pod pritiskom mogla da dospe do materijala u dobošu. Materijal sterilisan na ovaj način sterilan je 72 sata. Ukoliko se materijal ne upotrebi, sterilizacija se ponavlja.


Studio KInesthetic - Ultrazvučno čišćenje

Ultrazvučno čišćenje

Kad visokofrekventni zvučni talas prođe kroz rastvor za čišćenje (voda + deterdžent i/ili dezinficijens) dolazi do izmene talasa visokog pritiska i talasa niskog pritiska. Ovaj sled izmena pokreće proces poznat kao KAVITACIJA. Nastaju milioni mikroskopski malih mehurića negativnog pritiska samo kako bi se odmah raspali. Tako oslobođena energija je nekoliko puta veća od one koja se stvara mehaničkim četkanjem. Kavitacija takođe izaziva raspadanje čestica nečistoće i dovodi rastvor u kontakt s površinama predmeta koji se trebaju čistiti. Povišena temperatura potpomaže hemijsku interakciju sastojaka u deterdžentu.

Zakažite termin
telefonom

063 254 824

Zakažite termin
preko vibera

063 254 824

Zakažite termin
preko telegrama

@studiokinesthetic

Posetite nas

Fruškogorska 16 A
Novi Sad